Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
1471_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới