Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023
2288_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới