Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tên dự án: Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại))
921_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới