Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tên dự án: Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2))
368_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới