Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tên dự án: đầu tư bổ sung hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cánh đồng Trà Côn - cánh đồng Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh)
1107_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới