Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tên dự án: Xây dựng kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thuộc tuyến đê Long Hữu - Hiệp Thạnh)
1105_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới