Về việc tạm ngưng cung cấp nước để vệ sinh xúc rửa bể chứa (ngày 06/4/2024: ấp Cầu Tre, xã Phú Cần và một phần ấp An Cư, xã Tân Hòa)
132_tb_ttn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới