Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1453_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới