Quyết định số 284/QĐ-SNN ngày 30/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT (nhóm B)
284_QD_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới