Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
137_QD_UBND_cong-bo_TTHC_SoNN.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới