Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019
Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019
 chi tiết xem tại đây
Tin khác
1 2 3 
Tin mới