quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án rà soát hệ thống công trình thủy lợi
Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án rà soát hệ thống công trình thủy lợi phục phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện biến đổi khí hậu
Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án rà soát hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Q%C4%90%202493%20%C4%90%E1%BB%80%20%C3%81N%20PH%C3%82N%20V%C3%99NG%20TH%E1%BB%A6Y%20L%E1%BB%A2I0001.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới