Tập huấn cho giảng viên ToT triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”

         Vừa qua, tại Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn cho  giảng viên ToT để triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

         Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ nguồn tham gia thực hiện thí điểm Đề án tại các tỉnh: Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cần Thơ.

anh tin bai

Khai giảng khoá tập huấn

         Với mục tiêu đào tạo cán bộ nguồn để đào tạo lại cho tổ khuyến nông cộng đồng và là lực lượng nồng cốt thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp. Vì vậy, nội dung tập huấn tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm, như: i) Vai trò của Khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa; ii) Quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL; iii) Hướng dẫn phương pháp đo đạc, kiểm đếm thẩm định lượng phát thải khí nhà kín (khung đo đạc MRV) tín chỉ và thị trường Các-bon; iv) Hợp tác xã tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải; v) Các giải pháp, công nghệ sản xuất, quản trị lúa chất lượng cao, giảm phát thải; vi) Tổ chức liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải.

         Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn lồng ghép chia sẻ một số báo cáo của các công ty và Tổ chức Quốc tế về: Ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải; Các giải pháp canh tác lúa thông minh, giảm phát thải; Quản lý phân bón, thuốc BVTV nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa; Canh tác lúa bền vững và giảm khí phát thải, quản lý rơm rạ bền vững.

anh tin bai
Ông: Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục KTHT và PTNT trao giấy chứng nhận cho các học viên

         Tổng kết khoá tập huấn Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đánh giá cao tình thần học tập của tất cả học viên đã tham gia đầy đủ thời gian khoá học và trao giấy chứng nhận cho tất cả 40 học viên. Đồng thời Ông cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, các địa phương cần tập trung nguồn lực để thực hiện Đề án đạt hiệu quả như mong muốn của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

Huỳnh Quãng Sơn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới