Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐNDNgh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20s%E1%BB%91%2014%20H%C4%90ND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới