Công tác thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện bảo đảm ATTP tàu cá, cảng cá thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT

         Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, Luật Thủy sản 2017 quy định “Tàu cá không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được coi là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp (tàu IUU)” và bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tàu cũng sẽ bị đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao, khi cập cảng nếu trên tàu có sản phẩm thủy sản, tàu sẽ trở thành tàu IUU, không đủ điều kiện để cấp xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (cấp giấy SC).

anh tin bai
Đoàn thẩm định đang kiểm tra điều kiện ATTP tàu cá tại cảng cá Định An

         Hiện tại, Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng đang quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP 01 cảng cá[h1] , 276 tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên và 221 cơ sở sản xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thị quy định pháp luật trong quản lý nhà nước, đặc biệt tại công đoạn sản xuất ban đầu trong chuỗi sản xuất, chế biến thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đến nay, Chi cục đã cấp giấy chứng nhận được 243/276 tàu cá đạt 88% (có một số tàu hư hỏng, nằm bờ có giấy cam kết ngưng hoạt động và chờ sang nhượng quyền sử dụng). Trong 04 tháng đầu năm 2024, Chi cục đã thẩm định đủ điều kiện định kỳ, xếp loại được 43/80 tàu cá, cảng cá (đạt 54% kế hoạch).

         Quản lý ATTP là phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương, đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giám sát, kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức người dân tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn từ đó làm mô hình điểm để nhân rộng góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong công tác quản lý ATTP tàu cá, cảng cá góp phần thực hiện tốt công tác IUU trên địa bàn tỉnh./.

 

Cao Văn Giòn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới