Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án Điều tra, đánh gia hiện trạng và đề xuất giải pháp hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện biến đổi khí hậu
Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án Điều tra, đánh gia hiện trạng và đề xuất giải pháp hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện biến đổi khí hậu
chi tiết xem tại đây
Tin khác
1 2 3 
Tin mới