Quyết định kiện toàn BCH PCTT
Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh
Quyết định kiện toàn BCH PCTTKi%E1%BB%87n%20to%C3%A0n%20BCH%202020.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới