Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH PCTT tỉnh Trà Vinh
quyết định số 69/QĐ-BCH ngày 13/8/2020 về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn tỉnh Trà Vinh
quyết định số 69/QĐ-BCHQUY%E1%BA%BET%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20BAN%20H%C3%80NH%20QUY%20CH%E1%BA%BE%20BCH0001.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới