Thông báo số 393/TB-SNN ngày 09/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua phụ kiện để mở rộng tuyến ống cấp nước cho các hộ dân thuộc huyện Càng Long và huyện Châu Thành
393_TB_SNN.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới