Quyết định số 623/QĐ-SNN ngày 20/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm OCOP tham gia sàn giao dịch điện tử
623_QD_SNN_phe_duyet_KQLCNT.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới