Quyết định số 651/QĐ-SNN ngày 24/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, quy trình chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực
651-Q%C4%90-SNN0001.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới