Quyết định số 05/QĐ-CCTL ngày 15/02/2023 của Chi cục Thủy lợi Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô chuyên dùng của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (BKS-84E-0689)
05_QD_CCTL.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới