Quyết định số 609/QĐ-SNN ngày 06/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh
609_QD_SNN_Phe_duyet_KQLCNT.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới