Về việc yêu cầu báo giá (mua 35 cặp bò (1 bò mẹ và 1 bò con) được giao đến xã Đôn Châu và xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)
RFQ_Y_cau_bao_gia_Du_%20an_%20Bo_%20tai_Tra_Vinh_T4.docx
Tin khác
1 2 
Tin mới