Quyết định số 06/QĐ-CCTL ngày 17/02/2023 của Chi cục Thủy lợi Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu Sửa chữa xe ô tô chuyên dùng của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (BKS-84E-0689)
06_QD_CCTL.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới