Thông báo số 392/TB-SNN ngày 09/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua ống và phụ kiện để lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt cho hộ khó khăn trên địa bàn xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang
392-TB-SNN0001.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới