Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Thực hiện Thông báo số 2240-TB/VPTU ngày 24/11/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, Công văn số 5199/UBND-NN ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo và Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. Từ ngày 14-21/12/2023, Đoàn Công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố để ghi nhận kết quả triển khai thực hiện và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất của địa phương liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

anh tin bai
Đoàn Công tác làm việc tại UBND huyện Cầu Ngang

         Mặc dù, thời gian qua chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp khó, về giá, dịch bệnh, chăn nuôi nông hộ của tỉnh chiếm tỷ lệ lớn, chưa đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học; việc buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật gia tăng vào các tháng cuối năm; mầm bệnh tồn tại trong môi trường; thời tiết chuyển mùa thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và gây bệnh, tất cả những yếu tố trên làm cho dịch bệnh có nguy cơ tiếp tục phát sinh. Nhưng qua kiểm tra, các địa phương đều rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đến nay những dịch bệnh động vật nguy hiểm vẫn được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

         Vì vậy, để tiếp tục chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh động vật trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Đoàn Công tác đã đề nghị địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ: (1) Tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân viên thú y thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương ở cấp xã. (2) Chủ động giám sát dịch bệnh, nhất là tại các khu vực ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh. (3) tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn; kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo, không để tình trạng mua bán, giết mổ heo bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh. (4) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ các quy trình phòng, chống dịch bệnh như: Chăn nuôi an toàn sinh học; hưởng ứng tiêm phòng các loại vắc xin Dịch tả heo Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, bệnh Dại; thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi;… để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. (5) Triển khai Kế hoạch tập trung tiêm phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn, có sự hỗ trợ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.

 

                                              NHẬT HẠNH

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới