Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng chữ đường và giá mua mía nguyên liệu tại Công ty Cổ phần mía đường Trà Vinh

         Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các thiết bị, phương tiện đo lường phục vụ thu mua; xác định tạp chất, chữ đường đối với mía nguyên liệu, kết hợp lấy mẫu đo chữ đường và công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-98/2012/BNNPTNT tại Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh.

         Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Ngành nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc thu mua mía của Công ty đối với người dân trồng mía; đồng thời, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. 

anh tin bai\
Đoàn kiểm tra làm việc với Công ty

         Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy Công ty đã thực hiện công bố hợp quy đúng quy định; xây dựng bản mô tả quá trình và phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng của mía nguyên liệu phù hợp với Quy chuẩn; phương pháp lấy mẫu và xác định tạp chất, chữ đường đúng theo quy trình đã ban hành và có sổ theo dõi; sử dụng các phương tiện đo dùng trong xác định chữ đường và thu mua mía nguyên liệu đã được kiểm định, hiệu chuẩn và còn hiệu lực theo quy định. 

anh tin bai
Mía nguyên liệu được vận chuyển đến Công ty

         Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tiến hành lấy 03 mẫu nước mía đầu của cùng một lô hàng tại 03 thời điểm khác nhau và gửi phân tích kiểm chứng xác định chữ đường tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (TTKT3). 

anh tin bai
Lấy mẫu kiểm tra chữ đường tại Công ty

         Qua kết quả thử nghiệm của TTKT3 cho thấy kết quả chữ đường các mẫu thử tại đây là 9,74 thấp hơn so với kết quả thử nghiệm tại Công ty là 10,2; sự chênh lệch này là phù hợp vì độ Brix, độ Pol khi lấy mẫu nước mía ép đưa từ nhà máy đến Trung tâm thử nghiệm (QUATEST3) tại KCN Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trải qua thời gian bảo quản, vận chuyển dẫn đến chữ đường giảm xuống.

anh tin bai

Dụng cụ đo độ Brix và độ Pol

         Về các chính sách thu mua mía nguyên liệu vụ 2023 - 2024 Công ty đã thực hiện đúng các chính sách đã ban hành. Hiện tại, giá thu mía nguyên liệu của Công ty là 1.280 đồng/kg cho 10 CCS mía sạch (giá mua tại ruộng, trên phương tiện vận chuyển), tăng, giảm 0,1CCS giá mua mía nguyên liệu cũng tăng, giảm tương ứng 10 đồng/kg.

         Nhìn chung, qua công tác kiểm tra, giám sát Công ty mía đường đáp ứng đầy đủ các quy định trong sản xuất, kinh doanh mía đường. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung đã nêu trên trong quá trình hoạt động; tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền mua mía cho người dân đúng hoặc sớm hơn thời gian theo thông báo; duy trì và đảm bảo việc công khai, khách quan trong xác định tạp chất, chữ đường.

Nguyễn Thị Phượng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới