Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi Việt Nam

         Danh mục được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024.  

         1. Hóa chất, có 9 loại. Vôi nung, vôi tôi, Canxi carbonat, Zinc sulfate, Nano Bạc, axit hipocorơ, carbon hoạt tính, Zeolite và Poly aluminium chloride

         2. Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, enzym, axit amin, có 28 loại

         - Sản phẩm chiết xuất từ Yucca schidigera.

         - Vi sinh vật: Bacillus subtilis, B.licheniformis, B.megaterium, B.amyloliquefaciens, B.paramycoides, B.tropicus, B.velezenis, B.coagulans; Lactobacillus fermentum, L.acidophilus, L.rhamnosus, L.plantarum, L.paracasei; Pediococcus petosaceus, P.acidilactici; Rhodopseudomonas palustris, Rhodobacter sphaeroides; Saccharomyces cerevisiae; Streptomyces rochei.

         - Enzym: Amylase, Beta glucanase, Protease, Xylanase.

         - Axit amin: Alamine, Arginine, Aspartic acid, Cystine, Glutamic, Glycine, Histidine, Lysine, Leucine, Isoleucine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Valine.

         3. Hóa chất, chế phẩm sinh học vi sinh vật, enzyme, axit amin trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là kết quả khảo nghiệm đã được công nhận hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia đã công nhận.

anh tin bai

Hầm Biogas xử lý phân, nước thải chăn nuôi (Nguồn: https://snnptnt.travinh.gov.vn/)

Một số công dụng của hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật (xem Bảng 1)

Bảng 1. Một số công dụng của hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật

Hóa chất, chế phẩm sinh học,

vi sinh vật

Công dụng

Sản phẩm chiết xuất từ Yucca schidigera:

Chiết xuất từ cây Yucca schidigera. Sử dụng xử lý nước, hấp thu khí độc, khử mùi hôi

Bacillus

Giảm mùi hôi chuồng nuôi, cải tạo môi trường đất, sử dụng trong ủ phân hữu cơ

Lactobacillus

Ức chế vi khuẩn gây bệnh

Pediococcus

Giảm ô nhiễm chuồng trại

Rhodopseudomonas

Phân hủy các hợp chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí, làm sạch nước.

Saccharomyces cerevisiae

Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây hại

Streptomyces rochei

Kháng khuẩn, ức chế mầm bệnh

Enzym, axit amin

Khử mùi hôi, giảm nguồn phát sinh bệnh, phân hủy chất thải, giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi

Vôi nung (CaO), vôi tôi (Ca(OH)2), Canxi carbonat (CaCO3)

Làm sạch nước thải, khử sạch mùi hôi, khử trùng chuồng nuôi

Zinc sulfate (ZnSO4)

Cải thiện chất lượng nước và giảm ô nhiễm môi trường

Nano Bạc

Ức chế và diệt khuẩn, xử lý nguồn nước ô nhiễm, nước nhiễm khuẩn trong chăn nuôi

Axit hipocorơ (HClO) - nước oxy hóa điện phân

Diệt khuẩn, vệ sinh khử mùi chuồng nuôi

Carbon hoạt tính

Loại bỏ các nguồn bệnh trong đất, xử lý nguồn nước, chất thải

Zeolite - khoáng chất silicat nhôm

Xử lý nước thải, hấp thu khí độc, loại bỏ các hợp chất hữu cơ

Poly aluminium chloride (PAC)

Xử lý nước thi và nước sinh hoạt

(Nguồn: Tổng hợp)

 

anh tin bai

Ủ phân compost (ủ nóng) tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (Nguồn: https://snnptnt.travinh.gov.vn/

Cách xử lý chất thải chăn nuôi (xem Bảng 2)

Bảng 2. Cách xử lý chất thải chăn nuôi

Loại chất thải

Cách xử lý

Xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ

- Chăn nuôi nông hộ: ủ compost, công nghệ khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học hoặc các giải pháp khác để sử dụng cho cây trồng

 

- Chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành

 

- Việc vận chuyển chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa được xử lý ra khỏi cơ sở chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Xử lý nước thải chăn nuôi

 

- Chăn nuôi nông hộ: công nghệ khí sinh học, ao sinh học, chế phẩm sinh học hoặc các biện pháp khác được sử dụng cho cây trồng phải đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối và không để chảy tràn ra môi trường xung quanh

 

- Chăn nuôi trang trại đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, được sử dụng tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác trong khuôn viên trang trại. Việc sử dụng nước thải chăn nuôi phải đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối và không để chảy tràn ra môi trường xung quanh.

(Nguồn: Điều 5 của Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT, ngày 26/10/2021

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

           Chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại áp dụng theo quy định của Luật Chăn nuôi (2018) và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

         Cần lưu ý, chăn nuôi trang trại vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi có thể bị xử phạt lên đến 10.000.000 đồng tùy theo quy mô trang trại và kèm theo là khắc phục hậu quả; tương tự, chăn nuôi nông hộ có thể bị xử phạt lên đến 1.000.000 đồng và kèm theo là khắc phục hậu quả (Điều 30 và Điều 31 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi). Ngoài ra, do tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi khi sử dụng phân gà và các chế phẩm khác của gia cầm không rõ nguồn gốc để làm thức ăn cho cá đã bị cấm.

Văn Đoái
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới