Hướng dẫn số 77/HDLS-SNN&PTNT-STNMT ngày 05/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng Quy trình nuôi cá lóc thâm canh và biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
77_HDLS_SNN_STNMT.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới