Công văn số 1520/SNN-VP ngày 13/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc thống nhất thông qua Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật của một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh (Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo kết hợp ủ chua thức ăn, Quy trình kỹ thuật trồng khóm xen trong vườn dừa, Quy trình kỹ thuật trồng cây chà là, Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nho)
1520_SNN_VP.rar
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới