Công văn số 1282/SNN-VP ngày 21/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất thông qua Bộ tài liệu tập huấn triển khai Chương trình OCOP đến năm 2025
Tai_lieu_tap_huan_OCOP.rar
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới