Hướng dẫn số 131/HD-SNN-BVTV ngày 18/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
131_HD_SNN_BVTV.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới