Hướng dẫn tạm thời số 60/HD-SNN ngày 29/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT điều kiện quản lý hệ thống công trình và kỹ thuật nuôi thủy sản lồng, bè trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
60_HD_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới