Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử
3445_BNN_VPDP.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới