Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 28/12/2023 đến 04/01/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

         Trong tuần qua, từ ngày 28/12/2023 đến ngày 04/01/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 1- 381 con/bẩy/đêm, cao nhất 381 con/bẩy/đêm tại bẩy đèn xã Phú Cần-huyện Tiểu Cần; thành trùng bướm sâu cuốn lá 2-11 con/bẩy/đêm; thành trùng sâu đục thân 1-8 con/bẩy/đêm. Các đối tượng còn lại (rầy xanh đuôi đen, muỗi hành…) có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

          Lúa Đông Xuân 2023-2024 đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng không đáng kể. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn sẽ xuất hiện rãi rác trên trà lúa đẻ nhánh. Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./.

                                                   Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin mới