Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 17/5/2024-23/5/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy lưng trắng tại các bẫy đèn

 

          Trong tuần qua, từ ngày 17/5/2024 đến ngày 23/5/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 02- 667 con/bẩy/đêm, cao nhất 667 con vào đêm 22/5/2024; rầy lưng trắng vào đèn phổ biến từ 04- 742 con/bẩy/đêm, cao nhất 742 con vào đêm 22/5/2024 tại bẩy đèn Phú Cần. Ngoài ra hệ thống bẩy đèn còn ghi nhận, bướm sâu cuốn lá nhỏ, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành, rầy zigzag... có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

            Lúa Hè thu 2024 mới xuống giống đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất.

           Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời, đặc biệt chú ý theo dõi mật số rầy nâu sẽ nở trong tuần tới. Đối với bọ trĩ gây hại giai đoạn mạ khuyến cáo bà con ông dân hạn chế phun thuốc phòng trừ giai đoạn này vì cây lúa có khả năng phục hồi, nảy chồi tốt, bà con nông dân nên cung cấp đủ nước, bón phân cân đối để cây lúa mau phục hồi.

                                                

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tin mới