Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 21/12/2023 đến 27/12/2023)
anh tin bai
Bẩy đèn thông minh tại xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

         Trong tuần qua, từ ngày 21-27/12/2023 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 5 con/501 con/bẩy/đêm, cao nhất 1.272 con/bẩy/đêm tại bẩy đèn xã Phú Cần-huyện Tiểu Cần. Thành trùng bướm sâu đục thân vào đèn với mật số rất thấp 2-4 con/bẩy/đêm. Các đối tượng còn lại (sâu cuốn lá, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành…) có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy 

          Hiện nay, Lúa Thu Đông 2023 phổ biến giai đoạn chín-thu hoạch; Lúa Đông Xuân 2023-2024 đang giai đoạn mạ- đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng không đáng kể. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn sẽ xuất hiện rãi rác trên trà lúa đẻ nhánh. Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin mới