Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 15/02/2024 đến 22/02/2024)
anh tin bai
anh tin bai

 

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy lưng trắng tại các bẫy đèn

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Bướm sâu cuốn lá nhỏ tại các bẫy đèn

 

            Trong tuần qua, từ ngày 15/02/2024 đến ngày 22/02/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 02- 4.393 con/bẩy/đêm, cao nhất 4.393 con vào đêm 22/02/2024; rầy lưng trắng vào đèn phổ biến từ 01- 174 con/bẩy/đêm, cao nhất 174 con vào đêm 21/02/2024 và bướm sâu cuốn lá nhỏ từ 02- 18 con/bẩy/đêm, cao nhất 18 con vào đêm 15/02/2024 tại bẩy đèn xã Phú Cần- huyện Tiểu Cần. Ngoài ra hệ thống giám sát còn ghi nhận thành trùng bướm sâu đục thân hai chấm, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành... có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

            Lúa Đông Xuân 2023- 2024 tập trung đang giai đoạn làm đòng- trổ. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng có xuất hiện chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy phấn trắng, bệnh bạc lá do vi khuẩn và bệnh đạo ôn lá nhưng ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất. Dự báo trong thời gian tới sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện gây hại trên trà lúa giai đoạn làm đòng, bệnh đạo ôn lá, chuột sẽ xuất hiện rãi rác trên trà lúa đẻ nhánh và bệnh bạc lá, vàng lá sinh lý do thời tiết.... sẽ xuất hiện, gây hại trên trà lúa đòng đến trổ.            

             Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời, đặc biệt chú ý rầy nâu sẽ nở tập trung trong tuần tới. Đối với rầy nâu gây hại giai đoạn đòng- trổ khuyến cáo bà con nông dân kiểm tra thường xuyên và đưa ra giải pháp phòng trị kịp thời khi đến ngưỡng phòng trị 2-3 con/tép lúa để bảo vệ năng suất. Đối với bệnh đạo ôn lá khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng trị kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị khi xuất hiện vết chấm kim trên lá. Riêng đối với vụ Đông xuân cây lúa rất dễ mẫn cảm với điều kiện thay đổi của thời tiết, môi trường nước, thường có hiện tượng vàng lá sinh lý kết hợp thối rể và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa nhất là trong điều kiện thời tiết ngày nắng nóng, thiếu nước hoặc nước bị nhiễm phèn, mặn và gió mạnh như hiện nay, đề nghị bà con nông dân bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm, tăng cường phun phân bón lá kích thích ra rể và phân bón lá chứa hàm lượng Canxi, Silic...giúp lá lúa dày và cứng hạn chế tối đa tổn thương do gió.            

                                              

                                                

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tin mới