Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 11/01/2024 đến 18/01/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

 

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy lưng trắng tại các bẫy đèn

 

             Trong tuần qua, từ ngày 11/01/2024 đến ngày 18/01/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 1- 39 con/bẩy/đêm, cao nhất 39 con vào đêm 15/01/2024 và rầy lưng trắng vào đèn phổ biến từ 1- 70 con/bẩy/đêm, cao nhất 70 con vào đêm 13/01/2024 tại bẩy đèn xã Phú Cần-huyện Tiểu Cần. Ngoài ra hệ thống giám sát còn ghi nhận thành trùng bướm sâu cuốn, thành trùng sâu đục thân, rầy xanh đuôi đen, muỗi hành... có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

              Lúa Đông Xuân 2023-2024 tập trung đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh và một số ít làm đòng. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng không đáng kể. Dự báo trong thời gian tới bọ trĩ, ốc bươu vàng, ... xuất hiện gây hại trên trà lúa giai đoạn mạ và bệnh đạo ôn sẽ xuất hiện rãi rác trên trà lúa đẻ nhánh.            

             Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời. Đối với bọ trĩ gây hại giai đoạn mạ khuyến cáo bà con ông dân không nên phun thuốc phòng trừ giai đoạn này vì cây lúa có khả năng phục nảy chồi tốt, bà con nông dân nên cung cấp đủ nước, bón phân cân đối để cây lúa mau phục hồi. Đối với bệnh đạo ôn khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng trị kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị khi xuất hiện vết chấm kim trên lá.            

                                                

                                                         CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Tin mới