Công tác dự tính dự báo sâu bệnh trên cây trồng (từ ngày 05/01/2024 đến 10/01/2024)
anh tin bai
anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy nâu tại các bẫy đèn

 

anh tin bai

Biểu đồ mật độ Rầy lưng trắng tại các bẫy đèn

             Trong tuần qua, từ ngày 05/01/2024 đến ngày 10/01/2024 tại 10 bẩy đèn thuộc hệ thống giám sát côn trùng thông minh trong tỉnh đã phát hiện rầy nâu vào đèn phổ biến từ 1- 17 con/bẩy/đêm, cao nhất 17 con/bẩy/đêm và rầy lưng trắng vào đèn phổ biến từ 1- 52 con/bẩy/đêm, cao nhất 52 con/bẩy/đêm tại bẩy đèn xã Phú Cần-huyện Tiểu Cần; thành trùng bướm sâu cuốn lá 1-9 con/bẩy/đêm; thành trùng sâu đục thân 1-8 con/bẩy/đêm. Các đối tượng còn lại (rầy xanh đuôi đen, muỗi hành…) có xuất hiện nhưng mật số không đáng kể.

          Lúa Đông Xuân 2023-2024 đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Hiện trạng sâu bệnh ngoài đồng không đáng kể. Dự báo trong thời gian tới bọ trĩ xuất hiện gây hại trên trà lúa giai đoạn mạ và bệnh đạo ôn sẽ xuất hiện rãi rác trên trà lúa đẻ nhánh.

          Đề nghị bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu, bệnh và phòng trị kịp thời. Đối với bọ trĩ gây hại giai đoạn mạ khuyến cáo bà con ông dân không nên phun thuốc phòng trừ giai đoạn này vì cây lúa có khả năng phục nảy chồi tốt, bà con nông dân nên cung cấp đủ nước, bón phân cân đối để cây lúa mau phục hồi. Đối với bệnh đạo ôn khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng trị kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị khi xuất hiện vết chấm kim trên lá.            

                                                CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Tin mới