Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 27/01/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh cuộc thi viết "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác"
50_KH_TU.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới