Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 15/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác"
kh_46_15222_phat_dong_cuoc_thi_viet_tim_hieu_tu_tuong_dao_duc_h_2022.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới