Kế hoạch số 01-KH/BCĐCT ngày 20/3/2023 của Ban Chỉ đạo cuộc thi (Tỉnh ủy Trà Vinh) tổ chức cuộc thi viết "Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI-Khát vọng Trà Vinh"
01_KH_BCDCT.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới