Thông báo số 650/TB-SNN-BVTV ngày 18/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lịch xuống giống lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020
Xem file đính kèm: Tại đây
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới