Khuyến nông Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn đào tạo “Giới thiệu một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp”

         Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

         Thực hiện chương trình đào tạo - huấn luyện Khuyến nông năm 2023. Từ ngày 19 - 20/10/2023 Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo “Giới thiệu một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp” cho 30 học viên là viên chức kỹ thuật khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, Hợp tác xã và nông dân ở các huyện Châu Thành, Trà Cú và Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh.

Ông Lâm Quang Thảo - Giám đốc TTKN phát biểu khai giảng lớp học

         Mục tiêu khoá tập huấn giúp viên chức kỹ thuật Khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, Hợp tác xã và nông dân tiếp cận, nâng cao trình độ trình chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về những vấn đề cơ bản trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

         Trong 02 ngày tập huấn, học viên được TS. Phạm Thị Phương Thúy giảng viên khoa nông nghiệp trường Đại Học Trà Vinh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt phụ trách giảng dạy với các nội dung như: Giới thiệu tình hình sản xuất và các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch ở Việt Nam và trên thế giới; Các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới… Ngoài ra, học viên còn được đi thăm quan hoạt động thực tế mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao tại ấp Tân Ngại, xã Lương Hoà A, huyện Châu Thành - Trà Vinh.

Học viên tham quan thực tế mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công
 nghệ cao tại ấp Tân Ngại xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành - Trà Vinh

         Qua khóa tập huấn, kiến thức của đội ngũ khuyến nông được nâng lên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ khuyến nông cộng đồng; Hợp tác xã và nông dân đang có nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao tìm hiểu những kiến thức, kỹ thuật cơ bản của quy trình trồng. Từ đó, học viên có thể tiếp cận, lựa chọn những mô hình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, áp dụng vào sản xuất thu được kết quả cao góp phần tăng thu nhập cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hà Tuấn

Tin mới