Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 22/9/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7,5

110

28

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

3

8,0

120

30

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

3

8,0

90

29

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

5

8,5

100

29

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

5

7,5

70

27

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

5

7,5

70

30

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

13

7,5

70

29

08

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

7

8,0

90

31

09

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

7

8,0

120

31

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới