Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 22/01/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

8

7,5

90

26

2

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

6

7,5

90

28

3

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

12

8,0

107

25

4

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

12

8,0

90

28

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

7,5

125

27

6

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

18

8,5

90

27

8

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

7,5

110

27

8

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

11

7,0

60

29

9

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,5

100

27

10

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

24

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 - 14h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới