Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 11/02/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

6

7,5

90

28

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

2

8,0

90

29

3

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

2

7,5

54

27

4

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

4

7,5

90

28

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

12

7,5

90

27

6

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

7,0

90

27

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

7,5

90

28

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

10

8,5

90

30

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

8,0

107

28

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

72

30

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

28

7,5

90

28

12

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,0

90

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                               0,6

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   4,3

-         Vàm Trà Vinh:                                                    2

-         Cống Đức Mỹ - Càng Long:                           0,2

 

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội 

Tin mới