Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 05/01/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim (cầu Vinh Kim) - Cầu Ngang

6

7,5

90

28

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

9

8,0

90

29

03

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

29

04

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

13

7,5

90

27

05

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,0

70

29

06

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

7,5

100

28

07

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

8,0

110

28

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 14h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Mai Khanh

Tin mới